OPS! Skulle du til Værlandet Gjestehamn si side?


Det er no nye eigarar, og nettsida er endra. 

For å nå gjestehamna må du no kontakte dei på følgjande måte:

Tlf.: +47 94 87 34 07


Nettside:

Værlandet Kro og Gjestehamn