Velkommen

Værlandet

Gjestehamn

Fiskesuppa er så god at den burde vert på utstilling i Paris.

Kommentar frå gjest

Opningstider

Sommarhalvåret 17.juni - 31August . . . . . . . . . . . . . .Kvar dag kl. 14.00 - 18.00


Utanom sesong . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Sjekk kalenderen


Har du noko du vil feire, møtevirksomhet, julebord mm. ta kontakt for tilbod! :)

Værlandet Gjestehamn

6986 Værlandet

Norway

Kontakt oss:

Tlf.:  90 55 13 34 gry.leite@enivest.net